ΕΘΝΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ
ΕΡΕΥΝΩΝ
(ΕΙΕ)

Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα 

 

20 & 21
Νοεμβρίου
2020
11:00 - 18:00

 

Είσοδος ελεύθερη

Απαραίτητη
η προεγγραφή

Η 5η διοργάνωση του φεστιβάλ νεοφυούς επιχειρηματικότητας GRBossible_2020 "Keep moving Through"  θα πραγματοποιηθεί στις 20 και τις 21 Νοεμβρίου στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, από τις 11:00 έως τις 18:00.

Οι ομιλητές και οι θεσμικοί φορείς που θα υποστηρίξουν το συνέδριο, καθώς και οι εταιρίες – startups, που θα συμμετάσχουν στην παράλληλη έκθεση που θα διοργανωθεί, θα αναδείξουν την ανάγκη ενός καινοτόμου και έξυπνου επιχειρηματικού μετασχηματισμού μέσω της ψηφιακής καινοτομίας, την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, την προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία και γαλάζια ανάπτυξη, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, των πράσινων υποδομών στο αστικό περιβάλλον βάσει των προτεραιοτήτων του προγράμματος πλαισίου της Ε.Ε. «Ορίζων Ευρώπη».

Στις δράσεις του διήμερου φεστιβάλ GRBossible_2020  περιλαμβάνονται: 1) Διήμερο συνέδριο 2) 20 τίτλοι workshops επιχειρηματικότητας 3) Ευκαιρίες επιχειρηματικής δικτύωσης με όλο το επιχειρηματικό οικοσύστημα 4) Παρουσία νεοφυών επιχειρήσεων σε εκθεσιακό χώρο 5) Corner υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων 6) Απονομή βραβείων επιχειρηματικότητας GRBossible

ΕΘΝΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ
ΕΡΕΥΝΩΝ
(ΕΙΕ)

Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα 

20 & 21
Νοεμβρίου
2020
11:00 - 18:00

 

Είσοδος ελεύθερη

Απαραίτητη
η προεγγραφή

 

Η 5η διοργάνωση του φεστιβάλ νεοφυούς επιχειρηματικότητας GRBossible_2020 "Keep moving Through" θα πραγματοποιηθεί στις 20 και τις 21 Νοεμβρίου στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, από τις 11:00 έως τις 18:00.

Οι ομιλητές και οι θεσμικοί φορείς που θα υποστηρίξουν το συνέδριο, καθώς και οι εταιρίες – startups, που θα συμμετάσχουν στην παράλληλη έκθεση που θα διοργανωθεί, θα αναδείξουν την ανάγκη ενός καινοτόμου και έξυπνου επιχειρηματικού μετασχηματισμού μέσω της ψηφιακής καινοτομίας, την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, την προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία και γαλάζια ανάπτυξη, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, των πράσινων υποδομών στο αστικό περιβάλλον βάσει των προτεραιοτήτων του προγράμματος πλαισίου της Ε.Ε. «Ορίζων Ευρώπη».

ΕΘΝΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ
ΕΡΕΥΝΩΝ
(ΕΙΕ)

Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα 

20 & 21
Νοεμβρίου
2020
11:00 - 18:00

 

Είσοδος ελεύθερη

Απαραίτητη
η προεγγραφή

Η 5η διοργάνωση του φεστιβάλ νεοφυούς επιχειρηματικότητας GRBossible_2020 "Keep moving Through" θα πραγματοποιηθεί στις 20 και τις 21 Νοεμβρίου στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, από τις 11:00 έως τις 18:00.

Οι ομιλητές και οι θεσμικοί φορείς που θα υποστηρίξουν το συνέδριο, καθώς και οι εταιρίες – startups, που θα συμμετάσχουν στην παράλληλη έκθεση που θα διοργανωθεί, θα αναδείξουν την ανάγκη ενός καινοτόμου και έξυπνου επιχειρηματικού μετασχηματισμού μέσω της ψηφιακής καινοτομίας, την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, την προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία και γαλάζια ανάπτυξη, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, των πράσινων υποδομών στο αστικό περιβάλλον βάσει των προτεραιοτήτων του προγράμματος πλαισίου της Ε.Ε. «Ορίζων Ευρώπη».