Δήλωση Συμμετοχής Επιχειρήσεων

Τιμή πώλησης: 372,00 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 300,00 €
Τιμή πώλησης: 1240,00 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 1000,00 €
Τιμή πώλησης: 3100,00 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 2500,00 €
Τιμή πώλησης: 6200,00 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 5000,00 €

Ασφάλεια Συναλλαγών

viva banner

Χορηγοί

    

Υποστηρικτές

careerdesignlogo
getintheringlogo
kemellogo
oramagrouplogo
esyneathinonpireosperixoron
gaiaepixeireinlogo

 

 
Χορηγοί

mamaligkalogo
karavanalogo

 
Χορηγοί Επικοινωνίας

epixeirologo
startuppergrlogo
ecozenlogonew
infocomlogonew
getbusylogo
supportbusinesslogonew
startupgrlogo
estagelogo
 

   
Διοργάνωση

skywalkerlogo