grbossibleLOGOfasa2

  
Όροι δήλωσης συμμετοχής

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου. 
 • Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από οποιοδήποτε μέλος του οργανισμού, εφόσον υπάρχει η έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης ή του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού ή άλλου αρμόδιου Διευθυντή της Εταιρίας. 
 • Οι υποψηφιότητες είναι εμπιστευτικές ως προς το περιεχόμενό τους και θα ανακοινωθεί μόνο ο αριθμός και τα ονόματα  των εταιριών που ψηφίστηκαν από την επιτροπή ως υποψήφιοι (shortlist) και τα ονόματα των νικητών σε κάθε κατηγορία.
 • Οι συμμετέχουσες Εταιρίες ή Οργανισμοί ή οι εκπρόσωποί τους ή τα πρόσωπα που υποβάλλουν την υποψηφιότητα δηλώνουν ότι: οι προς αξιολόγηση υποψηφιότητες τους υποβάλλονται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού, αποκλειστικά για το διαγωνισμό των Βραβείων του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GR Bossible του Skywalker.gr.
 • Κάθε συμμετέχων φέρει και την αποκλειστική ευθύνη έναντι παντός τρίτου και ιδίως του Skywalker.gr και των μελών των επιτροπών, για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει.
 • Το Skywalker.gr και η εκάστοτε Οργανωτική Επιτροπή των βραβείων του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GR Bossible, διατηρούν το δικαίωμα γνωστοποίησης στοιχείων σχετικά με τις συμμετοχές και την προώθηση της διοργάνωσης π.χ. πλήθος συμμετοχών, συμμετέχουσες εταιρίες, κατηγορίες προγραμμάτων ή ενεργειών.
 • Σε περίπτωση που η συμμετέχουσα Επιχείρηση ή Οργανισμός δεν επιθυμεί γνωστοποίηση ορισμένων στοιχείων της συμμετοχής της, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην αίτηση υποψηφιότητας.
 • Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της διοργάνωσης, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αλλά και κατάργησης ή συγχώνευσης κατηγοριών βραβείων.
 • Κάθε Εταιρία ή Οργανισμός έχει δικαίωμα έως και δύο υποψηφιότητες.
 • Αποκλείονται από τη δυνατότητα συμμετοχής οι Χορηγοί, Υποστηρικτές, Χορηγοί Επικοινωνίας, Χορηγοί Αιγίδας και ο διοργανωτής του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GR Bossible, εταιρίες που σχετίζονται με μέλος της επιτροπής αξιολόγησης και συγγενείς προς αυτούς εταιρίες.

Αποδοχή όρων δήλωσης συμμετοχής

Οι «Όροι δήλωσης συμμετοχής» για τα Βραβεία του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GR Bossible , όπως διατυπώνονται στο παρόν, θα ισχύουν σε περίπτωση διαφωνίας. Δηλώνοντας υποψηφιότητα για τα βραβεία, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους και κανόνες και δεσμεύεστε σύμφωνα με τις διατάξεις τους. 

Προθεσμία δήλωσης υποψηφιότητας

Η τελική ημερομηνία δήλωσης υποψηφιότητας για τα Βραβεία Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GR Bossible είναι η 21η Νοεμβρίου 2016, στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας.

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας: http://bossible.gr/the-bossible-festival-awards/the-bossible-festival-awards-apply

Γλώσσα δήλωσης συμμετοχής

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μόνο αν υποβάλλονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Η ίδια προϋπόθεση ισχύει και για όλο το συνοδευτικό υλικό. 

Κόστος υποψηφιότητας

€ 1000 για κάθε υποψηφιότητα στο Επιχειρηματικό Οικοσύστημα, μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.
€ 100 για κάθε υποψηφιότητα στο Οικοσύστημα Νεοφυών Επιχειρήσεων, μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α

Πληρωμή και καταληκτική ημερομηνία

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη μία υποψηφιότητα, ο πλήρης φάκελός της θα πρέπει να έχει παραληφθεί και η πληρωμή του κόστους συμμετοχής θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Οι πληρωμές μέσω τραπεζικής εντολής θα πρέπει να έχουν ληφθεί, μαζί με τον πλήρη φάκελο δήλωσης υποψηφιότητας, πριν από ή μέχρι και την 21η Νοεμβρίου 2016 (12:00 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας).

Σας παρακαλούμε κατά την πληρωμή να αναγράφετε τα στοιχεία της κατηγορίας βραβείου στην οποία έχετε υποβάλει υποψηφιότητα. Οι υποψηφιότητες δεν λαμβάνονται υπόψη πριν ολοκληρωθεί η πληρωμή του κόστους συμμετοχής. 

Σας παρακαλούμε να καταβάλετε το συνολικό ποσό στον παρακάτω λογαριασμό της Skywalker ΕΠΕ:

ALPHA BANK: 261002320000416
IBAN: GR780140 2610 261002320000416

Αποστείλατε την απόδειξη πληρωμής με φαξ στο: 210 9709464, υπόψη κου Κολλάρου, με την επωνυμία της εταιρίας σας, αναφέροντας το βραβείο για τα οποίο έχετε υποβάλει υποψηφιότητα. Μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιαδήποτε ερώτηση αφορά στην πληρωμή του κόστους συμμετοχής στα Βραβεία Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GR Bossible με τον κο Κολλάρο Νεκτάριο στο τηλ: 210 9730280,  email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Υλικό Τεκμηρίωσης Υποψηφιότητας

Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να συνοδεύεται από τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Στοιχεία της εταιρίας που υποβάλλει την υποψηφιότητα
 • Τεκμηρίωση της υποψηφιότητας που μπορεί να περιλαμβάνει περιγραφή πρακτικών, μεθόδων, εργαλείων, στατιστικών στοιχείων και κάθε άλλης σχετικής πληροφορίας σε κείμενο έως 500 λέξεων (ενδέχεται να δημοσιευθεί).

Σας παρακαλούμε οι πληροφορίες που αποστέλλετε να είναι σχετικές με τη δήλωση υποψηφιότητάς σας. Το συνοδευτικό υλικό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ανεξάρτητα στοιχεία ή λεπτομέρειες, αποσπάσματα εκθέσεων, αναλυτών, βεβαιώσεις, δημοσιευμένα άρθρα, γραφικές παραστάσεις κ.λπ., προς υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας. Παρακαλείσθε όπως τα συμπληρωματικά αυτά στοιχεία είναι – πέρα από συναφή με τη συμμετοχή σας – περιεκτικά και ξεκάθαρα. 

Διαφημιστικό υλικό δεν θα λαμβάνεται υπόψη από την Κριτική Επιτροπή. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους, θα πρέπει να έχετε λάβει την άδειά τους και να είστε σίγουροι ότι δεν παραβιάζετε τα πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.

Βίντεο: σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε να υποβάλλετε βίντεο -ως μέρος του συνοδευτικού σας υλικού- θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε το σχετικό URL για πρόσβαση σε αυτό (π.χ.: μέσω YouTube, Vimeo ή άλλη πλατφόρμα δημόσιας χρήσης για βίντεο στην αγγλική γλώσσα) στη φόρμα υποψηφιότητάς σας. Επίσης, θα πρέπει να αναγράψετε τον κωδικό πρόσβασης, αν κάτι τέτοιο απαιτείται. 

Ιστοσελίδες: εάν στη φόρμα υποψηφιότητάς σας ή στο συνοδευτικό σας υλικό παραπέμπετε σε κάποιον ιστότοπο, θα πρέπει να γνωστοποιείτε το σχετικό URL μέσω του οποίου οι κριτές θα μπορούν να μεταβαίνουν απευθείας στις πληροφορίες τις σχετικές με τη συμμετοχή σας, μέγιστου μεγέθους τριών ιστοσελίδων, καθώς η Κριτική Επιτροπή δεν θα διαθέτει το χρόνο να ανατρέχει σε πληθώρα ιστοσελίδων προκειμένου να εντοπίσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την υποψηφιότητά σας.

Διαδικασία βράβευσης

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στη φόρμα δήλωσης συμμετοχής και στο συνοδευτικό υλικό, όπου αυτό απαιτείται (βλ. παραπάνω). Οι συναντήσεις των μελών της Κριτικής Επιτροπής θα είναι μυστικές και η αλληλογραφία -η σχετική με τη διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων- είναι εμπιστευτική.

Η Κριτική Επιτροπή και οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να συνδυάζουν ή να τροποποιούν τις κατηγορίες των βραβείων κατά διακριτική ευχέρεια, με βάση τον αριθμό των υποψηφιοτήτων για κάθε κατηγορία. Οι διοργανωτές επίσης, επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να διακόψουν ή να ακυρώσουν οποτεδήποτε, προσωρινά ή οριστικά, τη διαδικασία βράβευσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Υποχρέωση εχεμύθειας και πνευματικά δικαιώματα

Ο διοργανωτής έχει υποχρέωση εχεμύθειας σε σχέση με τις υποψηφιότητες. Μόνο στοιχεία που αφορούν τους νικητές θα δημοσιοποιούνται πριν ή μετά την παρουσίαση των υποψηφίων. Θα πρέπει όμως να έχετε υπόψη σας ότι οι υποψηφιότητες κρίνονται από επαγγελματίες, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από τον διοργανωτή όπως δημοσιογράφοι, αναλυτές και πολλοί άλλοι, για την εχεμύθεια των οποίων δεν μπορούμε να εγγυηθούμε. Για το λόγο αυτό, σας παρακαλούμε οι δηλώσεις συμμετοχής σας να μην περιέχουν υλικό το οποίο δεν επιθυμείτε να δημοσιοποιηθεί. 

Όλοι οι υποψήφιοι και οι νικητές αποδέχονται ότι ο διοργανωτής θα προβεί σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τα Βραβεία Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GR Bossible, οι οποίες ενδέχεται να περιέχουν αναφορές στους υποψήφιους ή/και  στους νικητές.

Νικητές

Οι αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής είναι οριστικές και δεν θα λαμβάνεται υπόψη καμία αλληλογραφία που απευθύνεται απευθείας σε αυτούς, πέρα από τη φόρμα συμμετοχής και το συνοδευτικό υλικό. Οι υποψήφιοι για βράβευση θα ενημερωθούν πριν την έναρξη του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GR Bossible, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 26-27 Νοεμβρίου 2016. Η τελετή απονομής των βραβείων Βραβεία Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GR Bossible, θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της 27ης Νοεμβρίου 2016.

Προωθητικές ενέργειες

Με τη συμμετοχή τους στα Βραβεία Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GR Bossible, οι υποψήφιοι συναινούν ρητά ότι ο διοργανωτής,  θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο κείμενο, βίντεο και οπτικό υλικό που έχουν υποβάλει με τη φόρμα υποψηφιότητάς τους σε παρουσιάσεις, εκθέσεις προς δημοσίευση, ιστότοπους, εκδηλώσεις των μέσων ενημέρωσης καθώς και σε άλλου είδους προωθητικό / διαφημιστικό υλικό.

Ερωτήσεις

Για οποιαδήποτε ερώτησή σας σχετικά με τα Βραβεία του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GR Bossible, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Μπαντή Κέλλυ στο τηλέφωνο 210 9730280 ή στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής

Υποψηφιότητες για τα Βραβεία Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GR Bossible θα γίνονται δεκτές έως και 21 Νοεμβρίου 2016, στις 12:00 το μεσημέρι.

Οι νικητές των βραβείων σε κάθε κατηγορία θα ανακοινωθούν κατά την τελετή απονομής των Βραβείων Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GR Bossible 2016, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου 2016.

   

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

GRBossible 2016

Το Φεστιβάλ
Δελτία Τύπου
Έκθεση
Δήλωση Συμμετοχής
Λίστα Εκθετών
Πληροφορίες
Δήλωση Συμμετοχής για τα βραβεία
Συνέδριο
Εισηγητές
Γεωργαλά Μαρία
Γκορτζής Αντώνης
Δημάκης Νίκος
Διαμαντόπουλος Χρήστος
Διαμαντοπούλου Άννα
Κάππας Ξενοφώντας
Καραγεωργίου Νίκος
Καρυπίδης Κωνσταντίνος
Κατσούλη Κατερίνα
Γάκη Ερμίνα
Κυριακίδου Ολίβια
Λοβέρδος Ανδρέας
Ματσούκας Ορέστης
Μιχαηλίδης Δημήτρης
Μονεμβασιώτης Σταύρος
Μπακογιάννη Ντόρα
Μπιρλιράκη Χριστίνα
Παπαλεξανδρή Νάνσυ
Νασιόπουλος Αθανάσιος
Παρίζα Κατερίνα
Ξυδάκης Νίκος
Πετρόπουλος Σωτήρης
Οικονόμου Παναγιώτης
Ποζρικίδης Κυριάκος
Σακελλαρίου Νίκος
Σαχίνη Εύη
Σιώκας Ευάγγελος
Στεφανίδης Ανδρέας
Σύρρος Γιάννης
Τσούχλος Δημήτρης
Φειδά Μίνα
Χλιούρα Άννα
Πρόγραμμα
Δήλωση Συμμετοχής
Παρουσιάσεις
Workshop
Εισηγητές
Καραντώνης Ηρακλής
Καρδαμίτση Ελένη
Κοκκινάκη Φωτεινή
Γλαντζή Άννα
Κυριακίδου Ολίβια
Κώτης Γιάννης
Μαγκλής Άγγελος
Σταθόπουλος Νίκος
Σταματόπουλος Παύλος
Αντωνόπουλος Γιώργος
Πρόγραμμα
Δήλωση Συμμετοχής
Παρουσιάσεις
Events
«inspiration»
«success stories»
«experience»
«youth creativity»
«Μονοπάτια Skywalker»: Reunion
Βραβεία
Κριτική Επιτροπή
Πλεονεκτήματα Συμμετοχής
Κριτήρια Βράβευσης & Διάκρισης
Όροι Δήλωσης Συμμετοχής
Κατηγορίες
Δήλωση Συμμετοχής
Τοποθεσία
Διοργανωτής
Επικοινωνία

Εγγραφή στο newsletter